معرفی

مأموریت

اهداف

راهبردها

محورهای مطالعاتی

ارکان

ایده ایجاد خانه گاز (Gas House) در موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی توسط جناب آقای دکتر چگنی، معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ مطرح گردید. در ادامه با هدف محقق نمودن ایده مذکور پس از مطالعات کارشناسی و فراهم نمودن بستر و زیرساخت های لازم، خانه گاز در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ با حضور ایشان و جناب آقای دکتر جوکار سرپرست موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، افتتاح گردید.

عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی، پایش، پردازش و تحلیل منظم و مستمر چالش‌ها و موضوع‌های حوزه گاز در سطح ملی و بین‌المللی، تدوین برنامه‌های اقدام (راه‌حل و راهكار) و ارائه توصیه‌های سیاستی و تولید گزارش‌های مسأله‌محور با هدف تصميم‌سازی مؤثر و ایجاد بستر مناسب براي تصمیم‌گيری به‌هنگام، صحیح و آگاهانه نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزان راهبردی شركت ملی گاز ایران، مأموریت اصلی خانه گاز است.

 • پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی

 • شناسایی و به کارگیری راهکارهای جدید و کارآمد

 • توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت ارتباطات و تعاملات دوجانبه

 • تبادل تجربیات علمی، ارائه مشاوره‌های تخصصی، اطلاع‌رسانی و بهبود فعالیت های علمی و پژوهشی

 • مساله محور نمودن تحقیقات با توجه به نیازهای شرکت ملی گاز ایران

 • استفاده از توان نخبگانی و شبکه اندیشگاهی کشور

 • استفاده از نتایج تحقیقات به عنوان راهکارهای اجرایی

 • فرهنگ‌سازی و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی

 

     در خانه گاز ایران در قالب محورکلی به شرح زیر انجام می گیرد.(Gas House)یک همکاری نظام یافته میان موسسه مطالعات بین المللی انرژی و شرکت ملی گاز ایران جهت انجام مطالعات راهبردی شرکت ملی گاز 

 •  
 • آبنده‌پژوهی و مدلسازی عرضه و تقاضای گاز طبیعی و فراورده‌های گازی
 • تحلیل بازار و تجارت گاز طبیعی و فراورده‌های گازی
 • بهینه‌سازی و فرهنگ‌سازی مصرف گاز
 • حکمرانی، توسعه و نوآوری در کسب و کار شرکت ملی گازایران
 • توسعه مدیریت، سرمایه انسانی، بهره وری و مسئولیت اجتماعی
 •  
 • رکن اول
  • شورای سیاستگذاری مرکز، که وظیفه آن سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و راهبردی درراستای تعیین راهبردها، خط مشی‌ها و توسعه فعالیت های خانه گاز می باشد. مدیریت و راهبری شورای سیاستگذاری بر عهده شرکت ملی گازایران می‌باشد.
 • رکن دوم
  • مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گازایران (دبیرخانه شوره)، که مسئولیت نیازسنجی مستمروکشف  نیازهای مطالعاتی و پژوهشی در صنعت گاز ایران، اولویت‌بندی آنها مبتنی بر تصمیمات شورای سیاستگذاری و در نهایت ارائه تقاضاهای مطالعاتی و پژوهشی به خانه گاز را برعهده دارد.
 • رکن سوم
  • مرکز پایش موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، که ویفه رصد مستمر چالش‌ها، تحولات، روندها و رویدادهای صنعت گازایران و جهان و ارائه تحلیل‌های به موقع و روز آمد را بر عهده دارد.
 • رکن چهارم
  • شامل پنج دپارتمان تخصصی تحت عناوین (تحلیل بازار و تجارت گاز طبیعی و فراورده‌های جانبی)، (آینده‌پژوهی و مدلسازی عرضه و تقاضای گاز‌طبيعي و فراورده‌های جانبی)، (بهینه‌سازی و فرهنگ‌سازی مصرف گاز)، (حکمرانی، توسعه و نوآوری در کسب و کار شرکت ملی گاز ایران) و (توسعه مدیریت، سرمایه‌انسانی، بهره‌وری و مسئولیت‌های اجتماعی) است. مساله‌یابی، پایش و تحلیل منظم و مستمرچالش‌ها و موضوعات حوزه گاز در سطح ملی و بین‌المللی و انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط، از اهم وظایف دپارتمان‌های مذکور می‌باشد. ترکیب اعضای این دپارتمان‌ها با مشارکت شرکت ملی گازایران و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی مشخص خواهد شد.
 • رکن پنجم
  • میزگردهای تحلیلی، که وظیفه تحلیل تکنیکال موضوعات را با هدف شناسایی روندها، و پیش‌بینی برعهده دارند و بازوی فکری دپارتمان‌های پنج‌گانه در موضوعات مختلف می‌باشند.
 • رکن ششم
  • شامل شبکه جامع اندیشگاهی، شبکه جامع پژوهشی، شبکه خبرگان کشوری و شبکه نخب
 • رکن هفتم
  معاونت پژوهش موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان هماهنگ کننده، که وظیفه ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباطات و تعاملات لازم بین موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (دپارتمان‌های تخصصی ۵ گانه، مرکز پایش، پنل‌های تحلیلی و شبکه جامع دانشی و پژوهشی) و شرکت ملی گازایران را برعهده دارد.

سازوکار احرایی و فرایند‌های تخصصی و ارتباطی خانه گاز
بر اساس ساختاو و فرایند طراحی شده، مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گازایران بر اساس سیاست‌ها و راهبردهای شورای سیاستگذاری، نیازهای مطالعاتی و پژوهشی صنعت گاز کشور را به خانه گاز اعلام می‌نماید و از طرف دیگر، مرکز پایش هوشمند موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، نتایج پایش خود را در قالب سیگنال‌های هشداردهنده که نیازمند بررسی و تحلیل عمیق‌تر می‌باشند، به دبیرخانه شورای سیاستگذاری منعکس نموده تا پس از تصویب در شورای سیاستگذاری از طریق دبیرخانه شورا در دستورکار قرار گیرد. پس از اعلام نیازهای مطالعاتی و پژوهشی، دپارتمان‌های تخصصی پنج‌گانه حسب ماموریت محوله با استفاده از ظرفیت پنل‌های تخصصی و شبکه‌های دانشی و پژوهشی، نسبت به بررسی موضوع و انجام مطالعات و پژوهش‌های راهبردی مرتبط، اقدام می‌نماید.

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.