بررسی تحولات هفتگی قیمت های جهانی گاز طبيعی ( 23 دسامبر 2023 )

هفته دوم دیماه 1402 غلامعلی رحیمی   

قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 به رغم افزایش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 عمدتا به دلیل افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 و همچنین کاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 15 دسامبر 2023، از يک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود.

تحلیل بازار گاز:
قيمت هاي تک محموله گاز طبيعي در بازار آمريکا (هنري هاب) طي هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 به رغم افزایش عرضه گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 عمدتا به دلیل افزایش تقاضای گاز طبیعی آمریکا در هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 و همچنین کاهش سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 15 دسامبر 2023، از يک روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس، قيمت تک محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از حدود 2.38 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 14 دسامبر 2023، تا بیش از 2.49 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 20 دسامبر افزایش یافت. همچنین قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار نيويورک طي دوره مذکور از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 1.78 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیش از 2.52 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 20 دسامبر افزایش یافت. قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار شيکاگو نیز از يك روند افزایشی برخوردار بوده و از حدود 2.06 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 14 دسامبر 2023، با 10 سنت (4.8 درصد) افزایش تا بیش از 2.16 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 20 دسامبر 2023 افزایش يافت. 

 

 

تقاضای گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 20 دسامبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 0.08 درصد افزایش يافته است، كه در اين ميان مصرف بخش صنعت با کاهش و خانگی و تجاری با افزایش همراه بوده است. طی دوره 14 دسامبر الي 20 دسامبر 2023، ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا معادل 0.1 میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و در سطح 5.2 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است. واردات گاز طبيعي از كانادا در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 0.7 میلیارد فوت مکعب در روز کاهش یافته است. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا طي دوره مذكور معادل 0.6 میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافته و در سطح 105.8 میلیارد فوت مکعب در روز قرار گرفته است كه در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل، معادل 4.1 درصد بیشتر مي باشد. 

بر اساس گزارش موسسه بيكر هيوز، تعداد دكل هاي حفاري گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 12 دسامبر 2023، در حدود 119 دكل بوده است كه در مقايسه با هفته قبل از آن تغییری نکرده است. تعداد دكل هاي حفاري در بخش نفت ( كه شامل توليد گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور معادل 0.4 درصد کاهش یافته و در سطح 501 دکل فعال قرار گرفته است. 


بر اساس برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ميزان ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 15 دسامبر 2023، در حدود 3577 ميليارد فوت مكعب بود كه نسبت به هفته قبل از آن بيش از 87 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته است. اين ذخاير به ميزان 240 ميليارد فوت مكعب بیشتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 15 دسامبر 2022 بوده و به ميزان 280 ميليارد فوت مكعب (8.5 درصد) بیشتر از متوسط 5 سال گذشته (2022- 2018) مي باشد. ميزان متوسط ذخاير زير زميني گاز طبيعي آمريكا طي 5 سال گذشته در حدود 3297 ميليارد فوت مكعب بوده است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 15 دسامبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 23 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 834 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 38 ميليارد فوت مكعب (4.8 درصد) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه بیشتر مي باشد. 


ذخاير در منطقه توليدي ( آلاباما، آركانزاس، كانزاس، لوئيزيانا و.... ) به ميزان 176 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه يعني 1546 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 29 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 1722 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است. سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي منطقه توليد به ميزان 156 ميليارد فوت مكعب (9.9 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 15 دسامبر 2022 بیشتر مي باشد. سطح ذخاير زير زميني گاز طبيعي منطقه غرب آمريكا طي هفته منتهي به 15 دسامبر 2023 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 34 ميليارد فوت مكعب کاهش يافته و در سطح 1021 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است كه معادل 66 ميليارد فوت مكعب بیشتر از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه مي باشد. به طور كلي سطح ذخاير زير زميني عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 3577 ميليارد فوت مكعب مي باشد، بالاتر از محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.
قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس آمريكا ( آتي هاي ماه اول براي تحويل در ماه ژانویه 2024) طي دوره 18 دسامبر الي 22 دسامبر 2023، از يك روند افزایشی همراه با نوسان برخوردار بود. بر اين اساس قيمت آتي هاي گاز طبيعي در بازار بورس نايمكس از حدود 2.50 دلار در هر ميليون بي.تي.يو تا بیشتر از 2.61 دلار در هر ميليون بي.تي.يو در تاریخ 22 دسامبر افزایش یافت.


 

از سوی دیگر قيمت گاز طبيعي در بازار اروپا طي هفته گذشته از یک روند کاهشی همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از حدود 11.22 دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو در تاریخ 18 دسامبر 2023 تا کمتر از 10.25 دلار در هر میلیون بی‌تی یو در تاریخ 19 دسامبر کاهش یافت؛ ولی مجددا روند افزایشی در پیش گرفته و تا سطح 10.83 دلار در هر میلیون بی تی یو در تاریخ 22 دسامبر 2023 افزایش یافت. عمده عوامل تضعیف کننده قیمت گاز طی هفته گذشته در بازار اروپا عبارتند از: 
    پیش بینی دمای هوای بالاتر از معمول در بازار اروپا؛
    سطح بالای ذخیره سازی گاز در بازار اروپا (88.84 درصد)؛
    تقاضای ضعیف صنعتی و تداوم جریان قوی واردات LNG به منطقه اروپا؛
    کاهش تقاضای LNG آسیا به دنبال آب و هوای ملایم زمستانی در این منطقه؛
    حمایت وزیران انرژی اتحادیه اروپا از تمدید سقف اضطراری قیمت گاز برای یک سال دیگر؛
    افزایش تولید انرژی های تجدید پذیر و کاهش تقاضای برق گازی در این منطقه؛
    تداوم جریان قوی گاز طبیعی از نروژ به بازار اروپا.

همچنین عوامل ذیل موجب تقویت قیمت گاز شده و از کاهش بیشتر قیمتها جلوگیری نمودند:
    نگرانی‌ها از اختلال در عرضه LNG با تشدید درگیری ها در منطقه خاورمیانه، بویژه مسیر دریای سرخ (ممکن است کشتی‌های  LNG از ایالات متحده و قطر برای گذر نکردن از کانال سوئز، مسیرهای طولانی‌تری را انتخاب کنند که به معنای افزایش زمان سفر تا حدود 17 روز است و مدت زمان فعلی سفر را دو برابر می‌کند. بر اساس داده های ریستاد انرژی، سال گذشته تجارت LNG  قطر با اروپا از طریق این کانال به 19.84 میلیون تن رسید و ایالات متحده 6.41 میلیون تن LNG  از طریق کانال سوئز صادر کرد)؛
    نگرانی از افزایش تقاضای گاز در بازار آسیا خصوصا چین در فصل سرما و رقابت در واردات LNG ميان بازار اروپا و آسيا.

منابع و مأخذ:

1-    Argus LNG Daily, 25 August 2023.
2-    Argus LNG Daily, 31 August 2023.
3-    Natural Gas Weekly Update, 21 Dec 2023, EIA
4-    www.eia.doe.gov
5-    Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA

 

پربازدیدترین مقالات

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.