شــرکت نفت و گاز پتروچاینا در جنوب غربی چین، با عبــور از مرز40میلیارد مترمکعب در سال، تولید گاز طبیعی در این کشور را در سال2023شتاب بخشید

هفته دوم دیماه 1402 خانه گاز ایران   

تولید سالانه گاز طبیعی در میدان نفت و گاز جنوب غــرب پتروچاینا برای اولین بار از مرز  40میلیارد متر مکعب گذشت و این نشان دهنده تکمیل اولین میدان گازی در جنوب غربی چین با ظرفیت تولید سالانه بیش از 40میلیارد متر مکعب است.

تولید سالانه گاز طبیعی در میدان نفت و گاز جنوب غــرب پتروچاینا برای اولین بار از مرز  40میلیارد متر مکعب گذشت و این نشان دهنده تکمیل اولین میدان گازی در جنوب غربی چین با ظرفیت تولید سالانه بیش از 40میلیارد متر مکعب است. نفت و گاز پتروچاینای جنوب غربی افزایش تولید خود را اعام کرد و انتظار داشت تولید گاز طبیعی برای سال2023به42میلیارد متر مکعب برسد که  9.6درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. از ابتدای ســال جاری، نفــت و گاز جنوب غربی پتروچاینا تولید گاز طبیعی را شــتاب داده و بیش از  340حلقه چــاه جدید را به تولید رسانده و بیش از10میلیارد متر مکعب ظرفیــت تولید گاز طبیعــی را اضافه کرده است. به عنوان اولین میدان نفتی و گازی در چین که به تولید10میلیارد متر مکعب گاز طبیعی رسیده است، نفت و گاز پتروچاینای جنوب غربی قصد دارد تولید گاز طبیعی خود را در سال2025به50میلیارد متر مکعب برساند.

پربازدیدترین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.