بلومبرگ: شرکتهای نفتی چینی در پی نگرانی از اختلال در جریان سوخت، خواستار معافیت از تحریم های ایالات متحده علیه ال ان جی روسیه شده اند

هفته دوم دیماه 1402 خانه گاز ایران   

بلومبرگ گزارش داد که شــرکت ملی نفت فات قــاره چینCNOOCو شــرکت ملی نفت چین CNPC،هر دو خواستار معافیت از تحریمهای صادر شده توسط دولت آمریکا علیه تاسیسات ال ان جی روسیه شده اند

بلومبرگ گزارش داد که شــرکت ملی نفت فات قــاره چینCNOOCو شــرکت ملی نفت چین CNPC،هر دو خواستار معافیت از تحریمهای صادر شده توسط دولت آمریکا علیه تاسیسات ال ان جی روسیه شده اند؛ زیرا ممکن اســت تحویلLNGدر معرض خطر باشد و این دو شرکت به دنبال جلوگیری از اختلال در جریان های مهم ســوخت خود هستند. ایالات متحــده ماه گذشــته تحریم های جدیــدی را علیه پــروژه آرکتیک ال ان جی 2روســیه اعمال کرد که این پــروژه در حال توســعه، بزرگترین تولیدکننده مستقل گاز طبیعی روسیه اســت و قرار بود اواخر سال جاری، نخستین تولید خود را آغاز کند. نواتک60درصد از سهام این پروژه را در اختیار دارد و سایر سهامداران عبارتند از:CNOOC چین و شــرکت ملی نفت چین (CNPC)، شرکت فرانسویTotalEnergiesو شرکت .JogmecوMitsui Groupهای ژاپنی درخواست چین جهت معافیت از تحریمها، برای بزرگترین واردکننده نفت خام و LNG جهــان، که علیرغــم تحریمهــای غرب بر صادرات ایران، ونزوئاو روسیه، همچنان از این کشورها نفت وارد میکند، اتفاقی نادر است.

پربازدیدترین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.