به گفته مدیران اجرایی شرکت Gasunie، تحولات بازار در سال 2023نشان داد که هلند در زمینه عرضه گاز طبیعی، آسیب پذیر است

هفته چهارم دیماه 1402 خانه گاز ایران   

«هانــس کوئنن»، یکــی از اعضای هیئت اجرایی Gasunie، هشــدار داد که هلند در زمینه عرضه گاز طبیعی آسیب پذیر است.

«هانــس کوئنن»، یکــی از اعضای هیئت اجرایی Gasunie، هشــدار داد که هلند در زمینه عرضه گاز طبیعی آسیب پذیر است. با اینکه قیمت گاز در حال حاضر بسیار کمتر از قبل است، اما به گفته کوئنن، «هوشیاری و صرفه جویی مــداوم در انرژی» همچنان ضروری است.
 او گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که همه چیز در زمستان به آرامی پیش برود و قیمت ها می توانند دوباره افزایش یابند. او با اشاره به تحولات بازار از اوایل سال  2023از جمله اعتصاب شــورون در استرالیا و در عین حال تعمیر و نگهداری غیرمنتظره خط لوله انتقال گاز از نروژ، بزرگترین عرضه کننده هلند، اعلام کرد که هلند آسیب پذیر است و قیمت ها به شدت تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارند. در حال حاضر گاز کافی در مخازن و نقدینگی در بازار وجود دارد، امــا این تضمینی برای آینده نیست.

پربازدیدترین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.