نواک اظهار امیدواری کرد که درسال ،2024هاب گازی ترکیه به عنوان یک مسیر ترانزیتی برای انتقال گاز به اروپا آغاز به کار کند

هفته چهارم دیماه 1402 خانه گاز ایران   

«الکســاندر نواک»، معاون نخســت وزیر روسیه، انتظار دارد که هاب گازی در ترکیه در سال2024شروع به کار کند.

«الکســاندر نواک»، معاون نخســت وزیر روسیه، انتظار دارد که هاب گازی در ترکیه در سال2024شروع به کار کند. وی در مصاحبه ای گفت: براساس این پروژه، ایجاد یک پلتفرم الکترونیکی در ترکیه برای تعیین قیمت گاز عرضه شــده بــه اروپای جنوب شرقی بســیار امیدوارکننده بوده و ترکیه یک مسیر ترانزیتی برای انتقال گاز به اروپا از منابع مختلف است. ما با شرکای خود در مورد تهیه یک نقشه راه به توافق رسیدیم که در آینده نزدیک تصویب خواهد شد و از پارامترهای آن، برای اطمینان از اجرای پروژه استفاده خواهیم کرد. معاون نخست وزیر گفت: شرکای ترک ما به زودی برای آشنایی با تجربیات ما از سن پترزبورگ دیدن خواهند کرد و من مطمئن هستم که این امر برای اطمینان از ســازماندهی یک پلتفرم الکترونیکی مشــابه و هاب در ترکیه مفید خواهــد بود. امیدواریم ســال آینده شاهد اجرای این پروژه باشیم.

پربازدیدترین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.