ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 12

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 11

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 10

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 9

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 8

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 7

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 6

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 5

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره 4

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره ۳

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره ۲

ماهنامه تخصصی روندها و آینده ها شماره ۱

1

پربازدیدترین خبرها

آخرین خبرها

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.