دپارتمان تحلیل بازار و تجارت گاز

دپارتمان «تحلیل بازار و تجارت گاز» با شناسایی مهمترين چالش¬ها و مسائل راهبردي صنعت گاز کشور و از طریق پايش و تحليل مستمر و منظم تحولات و روندهاي حوزه¬های تولید، عرضه، انتقال، تجارت و بازار مصرف گاز‌طبيعي و فرآورده‌هاي جانبی در سطح منطقه ای و جهانی می کوشد با تنظیم گزارشات تحلیلی و پیشنهاد بسته های سیاستی و برنامه های اقدام عملیاتی و کارآمد به حوزه های کارشناسی و تصمیم گیری شرکت ملی گاز ایران، نقشی مهم و اثرگذار در روزآمدسازی اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامه‌های اقدام گاز کشوری، منطقه ای و جهانی ایفا نماید.

اهم وظایف و ماموریتهای این دپارتمان عبارتند از:

 • بررسي و تحليل تحولات بازارهاي جهاني گاز از بعد عرضه، تقاضا، قيمت ، ذخيره سازي و تجارت
 • بررسی و تحليل ظرفيتهاي موجود صادارت و سواپ گاز كشور
 • بررسی و تحليل بازارهاي بالقوه صادرات گاز كشور
 • بررسی و تحليل چالشهاي سياسي صادرات گاز كشور
 • بررسی و تحليل ساختارهاي قراردادي پروژه هاي صادرات گاز
 • بررسی و تحليل شيوه هاي تامين مالي پروژه هاي صادرات گاز
 • بررسی و تحليل مسائل حقوقي صادرات گاز ايران
 • بررسی و پیشنهاد اصلاح زیرساخت‌های ساختاری، حقوقی و مقرراتی شرکت ملی گاز ایران در جهت بهبود و توسعه فعالیتهای تجاری
 • تولید محتوای رسانه‌ای با هدف جریان سازی، گفتمان سازی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
 • شبکه سازی (ایجاد شبکه های کیفی و کارآمد) خبرگان و نخبگان با هدف هم افزایی فکری و اجرایی
 • برگزاری میزگردها و پنل های تخصصی، تحلیلی و تبیینی و آموزش های مورد نیاز در موضوعات مختلف جهت عارضه یابی و آسیب شناسی چالش ها و مشکلات صنعت نفت گاز کشور

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.