دپارتمان آینده پژوهی و مدلسازی

دپارتمان «آینده پژوهی و مدلسازی» با ارائه دورنمای عرضه و تقاضای کشوری و جهانی گاز طبیعی و شناسایی روندهای آینده و پیشرانهای اصلی تحولات و همچنین با تبیین و تدوین شگفتی سازها و سناریوهای احتمالی برای آینده کوتاه مدت و بلند مدت صنعت گاز ایران، می کوشد تا در ترسیم مسیر پیش روی شرکت ملی گاز ایران در راستای جلوگیری از هرگونه غفلت زدگی راهبردی، نقشی موثر و کارآمد ایفا نموده تا از این طریق تهدیدات احتمالی را به فرصت‌هایی مغتنم برای کمک به توسعه نظام تصمیم¬گیری علمی در سیاست¬گذاری صنعت گاز ایران تبدیل نماید.

اهم وظایف و ماموریتهای این دپارتمان عبارتند از:

 • شناسايي و شفاف سازي عدم قطعيت هاي تاثيرگذار بر آينده حوزه گاز
 • شناسايي سناريوهاي بديل توسعه صنعت گاز با توجه به عدم قطعيت‌ها
 • شناسایی شگفتی سازها و بررسی آینده اندیشانه تاثیرگذارترین روندهای روبه رشد در عرصه انرژی با تمرکز بر حوزه گاز
 • بازبيني و تكميل سياست ها و تحليل چشم اندازهاي بلند مدت 10 تا 20 ساله گاز در جهان و منطقه
 • مدل‌سازی تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در سطوح کشوري و پیش بینی روند 20 ساله آتی
 • مدل‌سازی توسعه بخش عرضه گاز طبیعی در کشور در یک چارچوب مدل برنامه‌ریزی ریاضی و با درنظر گرفتن سایر حامل‌های انرژی جایگزین
 • تعيين اولويت‌هاي تخصيص گاز طبيعي به زیربخش‌هاي مختلف اقتصادي و/يا صادرات
 • ارزیابی پتانسیل‌های صرفه‌جویی گاز در زیربخش‌های گوناگون و ارزیابی اقتصادی آن در بخش انرژی و ارائه راهکارها و برنامه اجرایی بهینه سازی (کوتاه مدت و میان مدت) در سطوح كشوري و استاني
 • بازبینی و تکمیل سیاستها و الزامات بهینه¬سازی مصرف گاز طبیعی (قیمتی و غیر قیمتی)
 • ارائه تحلیل¬های مقایسه‌ای چشم‌انداز بلندمدت 10تا 20 ساله عرضه و تقاضای جهانی گاز در مناطق و کشورهای مختلف دنیا ارائه شده از سوی مراجع پیش‌بینی کننده جهانی گاز
 • تولید محتوای رسانه‌ای با هدف جریان سازی، گفتمان سازی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی
 • شبکه سازی (ایجاد شبکه های کیفی و کارآمد) خبرگان و نخبگان با هدف هم افزایی فکری و اجرایی
 • برگزاری میزگردها و پنل های تخصصی، تحلیلی و تبیینی و آموزش های مورد نیاز در موضوعات مرتبط

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.