هفته نامه پایش تحولات گاز

تصمیم گیری در فضای بین المللی و داشتن دیپلماسی قوی برای هر کشور در زمینه نفت و گاز مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و به روز از تحرکات و اقدامات نقش آفرینان اصلی این صنعت در سطح دنیاست؛ بنابراین ضروری است تحولات بین المللی در صنعت عظیم نفت و گاز به صورت منظم و مستمر پایش و تحلیل گردد. به همین منظور با هدف به روزرسانی و آگاهی از روند آخرین تحولات گاز، هفته نامه «پایش تحولات گاز» توسط دپارتمان بازار و تجارت گاز به صورت منظم تدوین و منتشر می¬گردد تا از این طریق تحولات این حوزه رصد، پایش و تحلیل گردد. سلسله گزارشات «هفته نامه پایش تحولات گاز» رویدادهاي کلیدي در محیط ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران و جهان را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. در این قالب، رویدادهاي کلیدي از منظر تاثیرگذاري بر دیپلماسی اقتصادي و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران مورد توجه قرار می گیرند. هدف این هفته نامه ارائه تصویري روشن از تحولات جهانی و منطقه ای بازار گاز و فرصتها و تهدیدهاي ایران در این فضا است. این هفته نامه از دو بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول، آخرین تحولات حوزه گاز در بخش شرکاء گازی (شامل عراق، ترکیه، ترکمنستان و ارمنستان)، تحولات گازی منطقه ای (شامل افغانستان، پاکستان، عمان، کویت، امارات متحده عربیس، قطر و عربستان) و تحولات گازی جهانی مورد بررسی و پایش قرار می گیرد. بخش دوم هفته نامه نیز شامل 3 گزارش تحلیلی مشتمل بر تحلیل تحولات قیمت های گاز، تحلیل تحولات اقتصاد و فناوری گاز و تحلیل تحولات ژئوپلتیک گازی می باشد.

پربازدیدترین مقالات

شماره (۵)

هفته اول خردادماه - سال ۱۴۰۱

شماره (۴)

هفته چهارم اردیبهشت ماه - سال ۱۴۰۱

شماره (۳)

هفته دوم اردیبهشت ماه - سال ۱۴۰۱

شماره (۲)

هفته اول اردیبهشت ماه - سال ۱۴۰۱

شماره (۱)

هفته سوم فروردین ماه - سال ۱۴۰۱

آرشیو

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک
ملت، کوچه شهید سلطالی، شماره ۶۵

تلفن: ۶۰-۲۲۰۲۹۳۵۱

info@gashouse.ir :پست الکترونیک

لینک های مرتبط

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

شرکت ملی نفت ایران

موسسه مطالعات بین المللی انرژیخانه مطالعات راهبردی گاز به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی برای پاسخ گویی به نیازهای مطالعالی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت ملی گاز ایران در حوزه مطالعات راهبردی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ تأسیس و افتتاح شد.